Gräsets grammatik - Lars Huldén

Ännu en vanlig måndag. Men vad skulle ni säga om att införa diktmåndagar? Och inte längre kommer måndagar att bli "vanliga", när ingen är sig lik. Jag har läst Pirjo Kukkonens artikel, Mitt språk mitt liv mitt allt - Språkspel och identitet, finns länkat på Facebooksidan ord_guld. Det var där jag hittade Gräsets grammatik. Den här veckan är det alltså Lars Huldén som skrivit måndagsdikten.  
 
Gräsets grammatik kan synas enkel, 
men är svår att lära för en människa. 
Där finns inget singularis, 
och följaktligen ej heller något
dua-, tria- eller pluralis.
Numerus intresserar alls inte gräset.
 
Vindarna är gräsets verb.
I stället för att böja verben
böjer det sig själv, 
mer eller mindre djupt.
verbet kan alltså kompareras
i gräsets grammatik (vilket inte 
är så vanligt i svenskan, jfr dock 
tjuta och stortjuta). 
 
substantiv och adjektiv bildar
liksom hos de antika grammatikerna
en enda klassnormen.
 
men denna är hos gräset mycket liten
varmt-kallt, vått-torrt i stort sett
endast. 
 
Beröringspunkterna med mänskligt språk
är således få. Men vill man göra sig
förstådd kan man försöka att vattna
gräsmattorna eller blåsa vänligt på
någon tuva.

 

 


RSS 2.0