Johann Wolfgang von Goethe och Citat // Bokprojekt del 3

            Där mycket ljus är
     där är ock mycken skugga
Johann Wolfgag von Goethe
 
sidan 285 i Nora Roberts Förföljaren finns orden. Jag minns att just när jag läste det så tyckte jag att jag kunde relatera och förstå, kanske koppla ihop det med handlingen i boken.
Rubriken lyder så här: ”Ljus och Skugga”
Alltså, där mycket ljus finns, finns också mycket skugga. Jag tänker mig att vi ofta upplever något som ljust och bra, en situation eller på en plats men att det kan vara raka motsatsen, skugga, mörkt. Hemligheter. När vi väl fördjupar oss, då allt kommer fram. Kanske någon form av sanning? Som att ljuset kan vara en osanning? Just hemligheter, att något döljs av en eller flera anledningar.
Fast jag vill heller inte prata om att ljuga, för så behöver det å andra sidan inte heller vara, tycker jag. På ytan kan något se bra ut, men ju mer man får veta genom att lära sig, gå vidare, genom tiden, så sjunker man längre in under ytan (isen?) – där svarar det, och plötsligt ser man allt från ett nytt perspektiv. Ja precis, olika perspektiv. 
Nu får ni också hjälpa mig, hur vill ni tolka Johann Wolfgang von Goethes ord? Beskriv och berätta, förklara – minns att inget är fel!  
 
                                     Där mycket ljus är
                             där är ock mycken skugga
 
Johann Wolfgang von Goethe föddes 28 augusti 1749 i Tyskland. Han var författare, diktare och naturforskare.
Den mest kände och betydelsefulla tyske diktaren, så står det på Wikipedia. Hans verk betraktas som att höra till världslitteraturen. Den mångskiftande idérörelsen romantiken som uppstod vid slutet av 1700-talet och pågick till slutet av 1800-talet. Goethe var en av den här tidens mest betydelsefulla kulturpersonligheter. Han inspirerade många musiker, som Beethoven, Mendessohn, Schubert och Schumann. 
Jag tänker mig typ Goethe som en kompositör, eftersom hans namn har lite en sådan klang, vilket gör att jag accocierar till musik? Eller är det bara jag? Fast ja, så var han väl en sorts kompositör – med skapande, men inte just med musik.
Fler citat av fantastiska Goethe:
 
Om du vill ha ett klokt svar, så måste du fråga klokt
 
Njut när du kan, uthärda när du måste
 
När du engagerar dig, samverkar universum för att hjälpa dig
 
Instruktioner ger mycket, men uppmuntran ger allt
 
Ingenting är värt mer än den här dagen
 
Källor: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://www.motivation.se/innehall/johann-wolfgang-von-goethe/
http://klokacitat.se/av/johann-wolfgang-von-goethe
 
 
 
 
 
Trackback
RSS 2.0